Laserbehandling - hur fungerar det?


6

Beskrivning laserterapi / medicinsk laserbehandling

Kall-laserterapi eller PBM-terapi (PhotoBioModulation) alternativt LLLT (Low Level Laser Therapy) är en ljusterapi som använder ofarliga lasrar eller lysdioder för att förbättra vävnadsreparation, minska smärta och inflammation där strålen appliceras. Den har använts i många år på idrottsskador, artritiska leder, neuropatiska smärtsyndrom samt på rygg- och nacksmärta. Laserterapi har framgångsrikt använts för att behandla ett brett spektrum av medicinska tillstånd, inklusive muskuloskeletala problem, artrit, idrottsskador, postoperativa sår, diabetessår och dermatologiska tillstånd.

När ljuskällan är placerad mot huden tränger fotonerna in flera centimeter och absorberas av mitokondrier, den energiproducerande delen av en cell. Denna energi ger många positiva fysiologiska reaktioner, vilket resulterar i återställande av normal cellmorfologi och funktion. Syftet med laserterapi är att stimulera cellen att utföra sina naturliga funktioner, men i en förbättrad takt. 

Till skillnad från många farmakologiska behandlingar som maskerar smärta eller bara behandlar symtomen på sjukdom, behandlar laserterapi det underliggande tillståndet för att främja läkning. Detta innebär att laserterapi-behandlingarna är effektiva och långvariga.

Laserterapi har en fördelaktig effekt på nervcellerna som blockerar smärta som överförs av dessa celler till hjärnan och vilka minskar nervkänsligheten. Minskad inflammation leder även till mindre ödem och lägre smärta.


Frågor och svar


Förutom smärtlindring, kan medicinsk laserbehandling även påskynda läkningsprocessen?
Våglängder av ljus har en stark anti-inflammatorisk och antisvullnad-effekt på vävnader som exponeras för lasern.

Fotoner av laserenergi tränger djupt in i vävnaden och påskyndar cellulär reproduktion och tillväxt. Laserenergin ökar cirkulationen och drar vatten, syre och näringsämnen till det skadade området. Detta skapar en optimal helande miljö som minskar inflammation, muskelspasmer, stelhet och smärta. När det skadade området återgår till det normala återställs funktionen och smärtan lindras. Effekter på cellnivå uppstår när fotoner, som levereras från lasern, interagerar med celler. Detta leder till en ökning av nivåerna av ATP (adenosintrifosfat), en ökning av cellmembranets permeabilitet och utvidgning av blod och lymfkärl. Som ett resultat repareras cellerna i senor, ligament och muskler snabbare. Laserterapi främjar läkning och återför celler snabbt till ett optimalt tillstånd.

Eftersom inflammationer hämmas minskar smärtan mycket snabbt. Enkelt uttryckt startar laserns energi din kropps egna läkningsprocess, vilket påskyndar återhämtningen.

Finns det forskningsstudier på smärtlindrande laserbehandling?
Ja, det finns evidensbaserad forskning gjord på bland annat tennisarmbåge/musarm vilken påvisar smärtlindring och påskyndad läkning. Därutöver har mer än 2 000 kliniska prövningar genomförts och publicerats. Terapi med medicinsk laser blir allt vanligare och används idag av många olika professioner, allt från militären till smärtkliniker, idrottsläkare, vårdcentraler, veterinärer och terapeuter.

Ett exempel på publicering i USA; The Lancet Review

"A review on research published by The Lancet shows that Low Level Laser Therapy (LLLT) also so known as Cold Laser Therapy has been tested in over 200 clinical trials (RCTs) and published in the world’s top medical journals including a review by The Lancet, a clinical study in the journal PAIN and is acknowledged by the World Health Organisation Bone and Joint Task Force, and published in the journal Spine. There are 26 research papers on low level laser therapy, for Musculoskeletal pain and syndromes, both chronic and acute, Rheumatoid Arthritis, Cervical Spine Osteoarthritis, lateral and medial epicondylitis,(Tennis, Golfers Elbow).Achilles Tendonitis, Carpal Tunnel, TMJ, Tendonitis, Bursitis, soft tissue injuries, fractures, neck, shoulder, back, lower back pain, disc injuries, hip, joints knee, ankle injuries, conditions and disorders."

Se även forskning om arbetsskador: "Advances in Laser Therapy for the treatmen of work related injuries", Dr Brian A Pryor


Vad är skillnaden mellan medicinsk laserbehandling och andra smärtlindringsmetoder?
Rödljusterapi
- största skillnaden är att medicinsk laserbehandling når hela 6 cm in i kroppen och kan således påverka läkningen betydligt djupare.
TENS- och EMS-behandling - dessa elektriska behandlingsmetoder har flera förbehåll; de får inte användas om du har pacemaker, metallimplantat, hjärtproblem, kroniska mag- och tarmsjukdomar, epilepsi eller efter en operation. Den får heller inte användas på främre bröstkorgen (på eller runt hjärtat), på skallbenet, på halsen, på skadad eller inflammerad hud och inte heller på djur.
Läkemedel - vid långvarig användning av smärtlindrande läkemedel skall läkare konsulteras


Är medicinsk handlaser verkligen effektfull, likt laserbehandling på vårdcentralen eller hos veterinären?
Många vårdcentraler och veterinärer behandlar med kraftfulla maskiner som möjliggör kortare behandlingstid. Dessa maskiner kostar från 100 000 kr och uppåt, men tekniken är den samma. Handlaser för hemmabruk möjliggör att du kan behandla när och hur ofta du vill och du slipper boka tid och lämna hemmet. Precis som vid en behandling på vårdcentral eller hos veterinär är det viktigt att kombinera den med träning och rörelse för att nå bästa effekt.


Hur behandlar jag?

Att använda medicinsk handlaser kräver inga förkunskaper eller utbildning. Apparaten är mycket enkel att hantera, du väljer program, hur länge du vill behandla och lägger sedan lasern på det område du vill behandla (behöver inte trycka). Köper du från oss ingår en utförlig bruksanvisning på svenska som beskriver de olika behandlingsalternativen och nivåerna.


Är medicinsk laserbehandling farligt?

Den forskning och de studier som har gjorts bevisar att det inte finns några allvarliga biverkningar och det finns inga inrapporterade skador. Medicinsk laserbehandling skiljer sig avsevärt från kosmetiska behandlingar såsom hårborttagning, rynkreducering och tatueringsborttagning som kan behöva kompletteras med kylsystem och bedövningskrämer.


Är det farligt för ögonen?
Nej, det är inte farligt för ögonen så länge du inte tittar rakt in i ljusstrålarna. För säkerhets skull ingår skyddsglasögon när du köper handlaser av oss.


Hur djupt når handlasern?

Strålarna når hela sex centimeter in i kroppen.

Upplever man att det blir varmt?
Vissa uppger att de känner en behaglig varm känsla i området som behandlas, medan andra inte känner något alls.

Kan man laserbehandla om man har implantat, smärtstimulator eller pacemaker?

Ja, behandlingen består enbart av ljus och energi vilket inte påverkar elektrisk puls, elektrisk utrustning eller metall.


Är Meltechs handlasers CE-märkta och godkända?

Ja, våra handlasers är CE-märkta och godkända för egenbruk i hela världen.


Erbjuder ni garanti?

Ja, våra handlasers har ett års garanti.

Kan jag hyra en handlaser?

Handlasers är hygienprodukter och det är vitalt att de fungerar som utlovat. Därför har vi valt att inte hyra ut dem.


Kan jag handla på avbetalning?
Väljer du betalningsalternativ Klarna kan du ta del av deras erbjudande med avbetalningsplan.

 

Vilka är fördelarna med att laserbehandla?

Laserljus ökar avsevärt bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad som påskyndar läkningsprocessen, stänger snabbt sår och minskar ärrvävnad. Ljusfoton från lasrarna tränger djupt in i vävnaden och påskyndar cellulär reproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar den tillgängliga cellenergin så att cellen kan ta upp näringsämnen kvickt och snabbare bli av med avfallsprodukter.

 

 • Behandlingen är smärtfri
 • Mycket effektivt för många sjukdomar och tillstånd
 • Eliminerar smärta
 • Minskar behovet av läkemedel
 • Återställer normal rörelseförmåga och fysisk funktion
 • Enkel och användarvänlig
 • Egenvård hemma
 • Icke-invasiv
 • Inga kända skadliga effekter
 • Inga läkemedelsinteraktioner
 • Ger ett behandlingsalternativ för patienter som inte har svarat på andra behandlingar
 • Kan användas som ett komplement eller ersättning för farmaceutiska läkemedel och / eller kirurgi
 • De flesta patienter känner resultat inom tre till fem korta behandlingar
 • Prisvärd


Laserterapi gör att din kropp kan använda sina egna helande krafter. Under behandlingen kan du känna en lugnande värme som inleder en 18-24 timmars process med modulerad cellulär aktivitet som leder till minskad smärta och inflammation.


Ett positivt resultat kan uppnås redan efter första behandlingen. Effekterna ökar när du fullföljer din behandlingsplan. Kroniska tillstånd förbättras med regelbundna behandlingar medan akuta tillstånd vanligtvis avtar snabbt. Det är avgörande att du slutför behandlingen och kombinerar med rörelse, annars kommer symtomen sannolikt att uppstå igen.


För några få ger laserbehandlingarna endast en tillfällig eller begränsad lindring. Precis som vid alla behandlingar för smärta och skada är det inte möjligt att förutsäga vem som kommer att uppnå full lättnad.


Vad kan behandlas?

Laserterapi är en avancerad metod för behandling av inflammatoriska eller smärtsamma tillstånd. Metoden behandlar effektivt:

 • Hälsporre och hälseneinflammation
 • Tennisarmbåge/musarm
 • Reumatism artrit och artros
 • Diskbråck
 • Sportskador
 • Bunion smärta
 • Överbelastningsskador
 • Dålig blodcirkulation
 • Neurom
 • Ligamentskador och stukningar
 • Mjukvävnadsskador
 • Ömma muskler och leder
 • Degenerativa tillstånd
 • Sår
 • Pre-kirurgisk och postoperativ smärta och svullnad
 • Neurologisk smärta
 • Allmän smärta

 

Jag har hört att medicinsk laserbehandling kan lindra tinnitus, stämmer det?

Det finns kliniska studier som påvisar att laser är en effektiv behandlingsmetod för att lindra tinnitus förorsakade av buller. Det finns numer laserapparater framtagna för egenvård, precis som vid användning av handlaser stimuleras kroppens egen läkande förmåga. Är du är intresserad av denna behandlingsmetod är du välkommen att kontakta oss så ser vi till att du får en kvalitetssäkrad apparat.


Har du frågor om behandling med Meltechs handlaser som inte besvarats här? Maila oss gärna på info@meltech.se


Smärtlindring

- Medical Laser Technology -


Mel Technology AB
Org nr 559009-3125

Vi stöttar OneWhale och deras viktiga arbete för att flytta Hvladimir till Svalbad!


Vill du också donera?

Klicka på OneWhale-loggan

Följ oss på

: