Laserbehandling - hur fungerar det?

FAQ

Beskrivning laserterapi

Kall-laserterapi (PBM-terapi eller LLLT (Low Level Laser Therapy)) är en ljusterapi som använder lasrar eller lysdioder för att förbättra vävnadsreparation, minska smärta och inflammation där strålen appliceras. Den har använts i många år på idrottsskador, artritiska leder, neuropatiska smärtsyndrom samt på rygg- och nacksmärta. Över 700 kliniska prövningar har publicerats och allt från brittiska och amerikanska militären till smärtkliniker och terapeuter inom elitidrotten utövar behandlingar. Laserterapi har framgångsrikt använts för att behandla ett brett spektrum av medicinska tillstånd, inklusive muskuloskeletala problem, artrit, idrottsskador, postoperativa sår, diabetessår och dermatologiska tillstånd.


När ljuskällan är placerad mot huden tränger fotonerna in flera centimeter och absorberas av mitokondrier, den energiproducerande delen av en cell. Denna energi ger många positiva fysiologiska reaktioner, vilket resulterar i återställande av normal cellmorfologi och funktion. Syftet med laserterapi är att stimulera cellen att utföra sina naturliga funktioner, men i en förbättrad takt. 

 

Till skillnad från många farmakologiska behandlingar som maskerar smärta eller bara behandlar symtomen på sjukdom, behandlar laserterapi det underliggande tillståndet för att främja läkning. Detta innebär att laserterapi-behandlingarna är effektiva och långvariga.

 

Laserterapi har en fördelaktig effekt på nervcellerna som blockerar smärta som överförs av dessa celler till hjärnan och vilka minskar nervkänsligheten. Minskad inflammation leder även till mindre ödem och lägre smärta.


Forskningsstudier
Arbetsskador: "Advances in Laser Therapy for the treatmen of work related injuries", Dr Brian A Pryor

 

Beskrivning handlaser

1. Bevisade resultat av smärtlindring, inflammation, mjukvävnad och hudskadeterapi

2. Naturlig läkning, icke-invasiv, inga biverkningar och ingen korsinfektion

3. Multifunktionell, bärbar och uppladdningsbar

4. Lämplig för användning av både professionella och privatpersoner. Används på både människor och djur

5. Total maximal effekt på 510 mW

6. En perfekt kombination av medicinsk laser 808nm och hemlaser 650nm vilket leder till bättre botande effekt för smärtlindring i kroppen.

7. Klass 3B-laser vilket är den bästa klassificeringen för behandling av människor och djur

8. Behandlingsprocessen är smärtfri, ofarlig, icke-invasiv och 100 % säker

9. Levererar icke-termiska (icke-värmande) ljusfotoner till kroppen för att hjälpa till att läka skadade celler


Fördelarna med laserterapi

Accelererad vävnadsreparation och celltillväxt

Ljusfoton från lasrar tränger djupt in i vävnaden och påskyndar cellulär reproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar den tillgängliga cellenergin så att cellen kan ta upp näringsämnen kvickt och snabbare bli av med avfallsprodukter.

 

Förbättrad vaskulär aktivitet

Laserljus ökar avsevärt bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad som påskyndar läkningsprocessen, stänger snabbt sår och minskar ärrvävnad.

 

 • Behandlingen är smärtfri
 • Mycket effektivt för många sjukdomar och tillstånd
 • Eliminerar smärta
 • Minskar behovet av läkemedel
 • Återställer normal rörelseförmåga och fysisk funktion
 • Enkel och användarvänlig
 • Icke-invasiv
 • Inga kända skadliga effekter
 • Inga läkemedelsinteraktioner
 • Ger ett behandlingsalternativ för patienter som inte har svarat på andra behandlingar
 • Kan användas som ett komplement eller ersättning för farmaceutiska läkemedel och / eller kirurgi
 • De flesta patienter känner resultat inom tre till fem korta behandlingar
 • Prisvärd


Vad kan behandlas

Laserterapi är en avancerad metod för behandling av inflammatoriska eller smärtsamma tillstånd. Metoden behandlar effektivt:

 • Hälsporre och hälseneinflammation
 • Tennisarmbåge/musarm
 • Reumatism artrit och artros
 • Sportskador
 • Bunion smärta
 • Överbelastningsskador
 • Dålig blodcirkulation
 • Neurom
 • Ligamentskador och stukningar
 • Mjukvävnadsskador
 • Ömma muskler och leder
 • Degenerativa tillstånd
 • Sår
 • Pre-kirurgisk och postoperativ smärta och svullnad
 • Neurologisk smärta
 • Allmän smärta

 

Laserterapi gör att din kropp kan använda sina egna helande krafter. Under behandlingen kan du känna en lugnande värme som inleder en 18-24 timmars process med modulerad cellulär aktivitet som leder till minskad smärta och inflammation. Vissa patienter uppger att de känner en behaglig varm känsla i området som behandlas, medan andra patienter inte känner något alls.

 

De flesta upplever ett positivt resultat redan efter första behandlingen. Effekterna är kumulativa förbättringar när du fullföljer din behandlingsplan. Kroniska tillstånd förbättras med regelbundna behandlingar medan akuta tillstånd vanligtvis avtar snabbt. Det är avgörande att du slutför behandlingen, annars kommer symtomen sannolikt att uppstå igen.


För några få ger laserbehandlingarna endast en tillfällig eller begränsad lindring. Precis som vid alla behandlingar för smärta och skada är det inte möjligt att förutsäga vem som kommer att uppnå full lättnad.

 

Hur fungerar det?
Våglängder av ljus har en stark antiinflammatorisk och antisvullnad-effekt på vävnader som exponeras för lasern.

Fotoner av laserenergi tränger djupt in i vävnaden och påskyndar cellulär reproduktion och tillväxt. Laserenergin ökar cirkulationen och drar vatten, syre och näringsämnen till det skadade området. Detta skapar en optimal helande miljö som minskar inflammation, muskelspasmer, stelhet och smärta. När det skadade området återgår till det normala återställs funktionen och smärtan lindras. Effekter på cellnivå uppstår när fotoner, som levereras från lasern, interagerar med celler. Detta leder till en ökning av nivåerna av ATP (adenosintrifosfat), en ökning av cellmembranets permeabilitet och utvidgning av blod och lymfkärl. Som ett resultat repareras cellerna i senor, ligament och muskler snabbare. Laserterapi främjar läkning och återför celler snabbt till ett optimalt tillstånd.

Eftersom inflammationer hämmas minskar smärtan mycket snabbt. Enkelt uttryckt startar laserens energi läkningsprocessen, vilket påskyndar återhämtningen. 


Säkerhetsföreskrifter
1. Se aldrig direkt in i laserljuset, inte ens med skyddsglasögon

2. Förvaras oåtkomlig från barn

3. Behandla ej inom 48 timmar efter en kortisoninjektion eller vid hudcancer

4. Gravida kvinnor ska inte behandlas med laser på eller runt magen


Produktspecifikation

1. Våglängd - enheten har en perfekt kombination av 12 x 650nm lasrar och 3 x 808nm lasrar (* 808nm lasrarna är mer kraftfulla men osynliga för det mänskliga ögat)

2. Kraft - 650nm-5mW vardera, 808nm-150mW vardera, totalt = 510mW

3. Tre intensitetsnivåer - Nivå 1-effekt är 170mW, Nivå 2-effekt är 340mW och Nivå 3-effekt är 510mw

4. Batteri - uppladdningsbart litiumbatteri med en kapacitet på 5200 mA

5. Linsmaterial - härdat glas

6. Fodralets material - ABS

Smärtlindring

Följ oss på